Traumaterapi


Traumatiska händelser i vuxen ålder kan ibland ge upphov till svåra besvär i form av mardrömmar, svårighet att släppa det som hänt och gå vidare i livet även om man vill det. Man kan återuppleva händelsen om och om igen som om den hände just nu. Då kan personen ha drabbats av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) vilket kan behandlas med hjälp av EMDR.

Ibland är orsaken till svårigheter genom livet traumatiska händelser i barndomen som kan ha varit bortglömda av personen som vuxen men som ger upphov till plågsamma symptom såsom tex mardömmar eller flashbacks. I en traumaterapi arbetar vi med olika metoder som avslappnings- och stabiliseringsövningar som hjälper dig att hantera ångest. I samtal försöker vi i lagom takt utifrån vad som är hanterbart för dig förstå vad som har hänt och bearbeta dessa minnen. Denna behandling anpassas alltid utifrån dina behov och kan t ex innehålla EMDR-psykoterapi.

Länk: www.emdr.se