EMDR Handledning


Jag handleder i EMDR, från steg 1 och framåt, oavsett om ditt mål är certifiering eller du vill bli trygg i att använda metoden.