Om mig

Jag som driver företaget heter Marianne Stahlheuer, och har gjort detta på heltid sedan 2011. Jag arbetar under legitimation från socialstyrelsen som psykolog (legitimerad 1999), psykoterapeut (legitimerad 2008) och blev certifierad EMDR terapeut 2010. Jag erbjuder en rad tjänster som du kan läsa mer om under flikarna på sidan.

Jag utgår alltid ifrån din berättelse om vad du vill ha hjälp med. Samtalsterapi är grunden men jag brinner för att arbeta med moderna metoder som verkligen hjälper. Jag vidareutbildar mig kontinuerligt, för att kunna möta dig eller er som par utifrån moderna metoder och kunskap. Jag arbetar lika gärna med dig som har komplexa trauman sedan barndomen, som med stresshantering, oro, ångest, depression, dålig självkänsla, ångest, sömnsvårigheter, relationsproblem – för att ge några exempel på problem som människor söker hjälp för. Tillvägagångssättet är i grunden lika. Vi går tillsammans igenom vad du varit med om, vad som utlöst problemen, tar reda på vilka negativa självuppfattningar som hindrar dig ifrån att komma vidare och vilka resurser du har. Efter kartläggningen gör vi en planering för hur vi ska komma vidare.

Jag är specialiserad på trauma och använder metoderna fasspecifik traumabehandling, EMDR, klinisk hypnos och ego-state terapi, alltid anpassade efter personen jag arbetar med. Jag har utbildat mig inom fasspecifik behandling av komplex traumatisering och dissociation hos framstående kliniker och författare inom området: Ellert Nijenhuis, Suzette Boon och Anna Gerge. För att fortsätta följa utvecklingen inom traumaområdet deltar jag kontinuerligt i kurser och konferenser.

Jag ger även utbildningar, föreläsningar och handleder inom trauma/ dissociation. Jag har handledar- och lärarutbildning och är certifierad EMDR-handledare.

Publikationer, medverkar i:

Välkommen att höra av dig!