Företag


Jag anlitas för varierade konsultuppdrag av olika företag, både för chefer, arbetsgrupper och enskilda medarbetare.

När du vill utvecklas i din chefsroll

Fokus ligger på att uppnå ökad rollkompetens, ökad självreflektion och nyfikenhet på den egna potentialen och val av ledarskapsstrategier. Viktigt är också hur du får eller återskapar balansen i det egna livet. Handledningen syftar till att utveckla ett ledarskap som är lustfyllt och uthålligt både för medarbetare och berörd chef.

Alla roller ställer olika krav på oss, samtidigt som vi bär med oss våra ursprungliga beteendemönster och konfliktområden. En kollega, mentor eller chef kan vara ett utmärkt bollplank, men ibland behövs en extern samtalspartner för att du ska känna dig fri att ta upp personliga tankar och känslor. Du kanske fastnar i mönster som du vill förändra, eller vill förstå varför du blir provocerad av vissa medarbetare på företaget.