Traumahandleding


Jag har flerårig erfarenhet av diagnostik, psykoterapeutiskt arbete och handledning av patienter med PTSD, komplex PTSD, DDNOS och DID. Jag åtar mig handledningsuppdrag gällande diagnostik och processhandledning av komplext traumatiserade och dissociativa tillstånd. Vare sig du redan är bekant med problematiken eller just mött på den för första gången, så utgår vi ifrån ditt arbete där du befinner dig. Jag kommer att erbjuda dig processhandledning men även guida dig genom teorierna bakom traumatisering och lära ut andra tillämpningar.