Psykoterapi


Ofta har tanken på att prata med en utomstående kommit och gått över en längre tid, innan du bestämt dig för att ta kontakt med en psykolog eller psykoterapeut. Ofta är det närstående personer som signalerar att du borde söka hjälp. Kanske har du tidigare prövat andra metoder som har hjälpt till viss del, men känner att det inte räckte hela vägen. Oavsett vilket som gäller för dig, rekommenderar jag att du anlitar en person som är legitimerad av socialstyrelsen. Det är en viktig garanti för att personen är har en godkänd utbildning och är skyldig att följa etiska regler.

När du hört av dig via telefon eller kontaktformuläret, kan vi boka in ett inledande samtal på 55 min utan några förbindelser att fortsätta kontakten. Du behöver inte veta vilken hjälp du behöver, utan vi använder det första samtalet för att ringa in de viktigaste frågeställningarna. Under detta samtal känner du dig för hur det är att prata med mig. Vid mer komplexa frågeställningar kan vi behöva upp till tre bedömningssamtal för att gå igenom det vi behöver för att inleda en psykoterapi. När vi kommit överens om problembeskrivningen kan vi boka in tid för att börja arbeta.

Psykoterapiers längd kan vara allt ifrån enstaka gånger till flera års terapi. Det är mer ovanligt att vi bestämmer hur lång tid en terapi kommer att pågå på förhand, men man kan göra en uppskattning utifrån problemens komplexitet. Det man kan säga är att ju fler områden i livet som inte fungerar och ju längre tid du har haft problemen, desto längre tid får du räkna med att det tar att ändra på.