Familjerådgivning


Orsakerna att söka familjerådgivning kan vara många. Alla relationer går igenom faser och utvecklingskriser men ibland kan dessa kännas svåra att lösa på egen hand. Om kommunikationen havererat, man känner sig missförstådd eller fastnar i ständiga konflikter distanserar man sig från varandra så att den ena eller båda i paret får svårt med närheten i relationen. När man länge levt parallella liv och känt sig besviken kan det vara svårt att hitta tillbaka till varandra och professionell hjälp kan behövas för att förstå vilka känslor och konflikter som hindrar att man kan mötas.

Förekommer det våld i relationen, missbruk eller otrohet handlar det ofta om det går att förändra detta för att rädda relationen eller separera. När någon av parterna överväger skilsmässa, vid otrohet, barnlöshet, svartsjuka, oenighet kring barnen, sexuella problem kan man ofta behöva professionell hjälp.

Jag arbetar med hela familjesystemet i fokus, vilket betyder att när det finns barn i familjen behöver deras behov och känslor också belysas under samtalen. Även syskon och föräldrar kan ha viktig del i parrelationen.

Ibland vill den ena parten söka hjälp medan den andra tvekar att blanda in en utomstående. Minsta meningsutbyte kan vara som att gå på minerad mark, där gamla outredda konflikter lätt triggas. Ofta finns goda förutsättningar att hitta nya vägar till förståelse och närmande, om man får hjälp att börja reda ut vad som händer. Vad kan jag ändra på är en lika viktig fråga som vad jag vill att min partner ska ta intryck av. Med professionell hjälp kan problem, konfliktområden och parets gemensamma styrkor belysas. Känslor sorteras upp och en väg ut ur låsningar i kommunikationsmönster blir möjlig, även då en eventuell separation eller skilsmässa står vid dörren.

Familjesamtal

Varje familj med sin unika sammansättning genomgår under sitt livslopp olika generella kriser och utvecklingsfaser. Det kan gälla kommunikationen mellan familjemedlemmarna, där man talar förbi varandra och känner sig missförstådd, arg eller besviken. Ibland kan också tystnad leda till låsningar i familjens fungerande.

Vid behov och när det är lämpligt kan jag träffa hela familjen och nätverk i olika konstellationer. Det kan gälla omställningsprocesser som skilsmässa, nya familjekonstellationer eller konflikter och spänningar i ursprungsfamiljen.  Det är inte alltid givet att samarbetet om barnen fungerar och vid till exempel separation kan det vara extra svårt för föräldrarna att också klara av att hålla fokus på barnets behov. Genom rådgivning kan de vuxna få hjälp att hitta tillbaka till fungerande föräldrarelationer, eller som separerade hitta nya förhållningssätt för att kunna samarbeta som föräldrar både på kort och lång sikt.

Mitt arbete med familjer lägger tonvikten på relation, kommunikation, processer och strukturer i familjesystemet. På så sätt är familjesamtal ett direkt sätt att arbeta med alla medlemmar och bearbeta de problem och svårigheter som kan finnas i familjens fungerande som helhet. Med professionell hjälp kan roller och destruktiva processer belysas så att deltagarna får insikter om bakomliggande faktorer och kan undanröja det som gör samspelet och kommunikationen i familjen svårt.