Psykoterapi vid dissociativa störningar


 Jag handleder psykologer och psykoterapeuter i psykoterapeutiskt arbete. Det är oftast processhandledning som efterfrågas, men även annan handledning utifrån förfrågan.