Personlig utveckling


Ibland händer saker i privatlivet som påverkar oss på alla plan, däribland yrkesrollen. I sådana lägen kan det vara ovärderligt med ett andningshål för att formulera vad det är som händer. Du kanske inte fungerar som du brukar i din chefsroll, utan upplever att du har problem med tålamodet och humöret. Då kan chefshandledning vara både en ventil så att du bättre klarar av ditt arbete under den svåra perioden och bidra till din fortsatta personliga utveckling.