EMDR


EMDR - Eye Movement Desensitisation and Reprocessing

EMDR är en är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvären efter trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. Även om traumat kanske ägde rum för många månader eller år sedan, kan du ändå påverkas av detta i ditt dagliga liv genom posttraumatiska symptom som t.ex. invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning, låg självkänsla och andra svårigheter att orka med att leva ett bra liv.

EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

EMDR metoden

EMDR syftar till att aktivera vår förmåga att hantera den påverkan traumat har på oss idag.

EMDR-metoden kan hjälpa till att minska laddningen i bilderna och känslorna som är förknippade med traumat. Detta kan hjälpa dig att känna igen och arbeta med känslor och tankar som kommer upp i anslutning till traumat. Och det kan hjälpa dig att tänka annorlunda om dig själv i förhållande till traumat. I EMDR kan man komma att minnas händelser eller delar av händelser som du antingen inte hade tänkt på förut eller inte associerat med problemet som du arbetar med.

Målet med varje EMDR session är att hjälpa dig att känna dig mindre orolig vid slutet av timmen.

Läs gärna mer på www.emdr.se, under fliken: vad är EMDR

Problemen att hantera trauma

När vi utsätts för ett trauma sätts vår förmåga att hantera stress ur spel. Vi får problem med att reglera våra känslor och förändras i vår självuppfattning. Traumaupplevelsen blir ofta lagrad i vårt medvetande på ett sätt som gör det mycket svårt att använda vår vanliga bearbetningsförmåga. Även en traumatisk händelse som ägt rum för länge sedan blir omöjligt att tänka på den utan att de starka känslor och annat som vi upplevde vid den ursprungliga händelsen aktiveras på nytt.