Stresshantering


Stress är den enskilda faktor som har allra den största negativa påverkan vår förmåga att utöva chefsskap och ledarskap. Stressande deadlines och oväntade omprioriteringar är samtidigt en del av de flesta chefers vardag. Ett vanligt sätt att hantera denna stress är att öka kraven både på sig själv och medarbetarna. När vi börjar bli belastade av stressen påverkas våra minnessystem och misstag uppstår. Fysiologiskt börjar vi uppfatta situationen som ett hot och får sämre förmåga att tolka och värdera information. Då behövs medvetna strategier för att minska stressnivån hos chefer och/ eller medarbetare. Andra åtgärder riskerar att vara bortkastade då höga stressnivåer leder till bristande mottaglighet för nya intryck.