Hypnosterapi


Hypnos innebär att man är i ett öppet, kreativt och fokuserat tillstånd som även kallas för ”trance”. Metoden bygger på att man är mera mottaglig för att fördjupa kontakten med sitt inre och att de inneboende resurser man kommer i kontakt med förstärker behandlingseffekten. Det handlar ofta lika mycket om att leta efter kärnan i problemet, att aktivera resurser som att hitta lösningar på problemen. Det kan handla om att få kontakt med djupt liggande rädslor, skam eller skuldkänslor. Hypnosteknikerna kan då handla om att övervinna rädslan, hjälpa dig att förändra din upplevelse av dig själv och kanske lämna gamla mönster. Men det kan även handla om att finna inre platser för vila och återhämtning, att minska stressymptom eller lindra smärta. Metoden skräddarsys alltid efter dina behov. Hypnosmetoder kan utgöra en mindre eller större del av en psykoterapi, i kombination med EMDR och/ eller samtal. Klinisk hypnos är ett samlingsnamn för olika metoder som får användas av behandlare med legitimation från socialstyrelsen.

Läs mer: www.hypnosföreningen.se